Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

0 Comment

Kluczowy przedmiot

Poznanie ojczystego języka wydaje się niezbędne dla zrozumienia kultury i realiów, w których się żyje. Z tego powodu nauka języka polskiego w szkole średniej (w liceum i technikum) polega przede wszystkim na poznawaniu ważnych dzieł literackich i malarskich, które w jakimś stopniu ukształtowały świadomość narodową bądź zapoczątkowały pewne zmiany w myśleniu ludzi w poszczególnych epokach. Podręcznik do języka polskiego przeznaczony do nauki w liceum bądź technikum powinien przede wszystkim realizować cztery cele:

  • kształcenie językowe
  • kształcenie literackie
  • kształcenie kulturowe
  • tworzenie i argumentowanie wypowiedzi.

Z całą pewnością pozycją, która pomaga uczniowi w rozwinięciu wszystkich tych umiejętności, jest Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony – www.taniaksiazka.pl Publikacja wydawnictwo GWO sprzyja ponadto rozwijaniu własnych zainteresowań oraz samodzielnemu pogłębianiu wiedzy przez młodego człowieka.

Poznanie romantyzmu

Cykl Sztuka wyrazu składa się z siedmiu tomów, z czego każdy obejmuje zarówno zakres podstawowy, jak i rozszerzony. Każda część podręcznika dotyczy innej epoki literackiej. Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony prezentuje uczniom dzieła i twórców epoki romantyzmu, która wywarła duży wpływ na myślenie artystów, pisarzy, a także polityków w późniejszym okresie. Oprócz przedstawienia i omówienia tekstów Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza czy Zygmunta Krasińskiego, podręcznik skłania uczniów do refleksji nad wzorcami myślenia i stereotypami, które wykształciły się właśnie w okresie romantyzmu. Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony podsuwa uczniom liczne współczesne nawiązania w literaturze i sztuce do koncepcji powstałych na początku dziewiętnastego wieku, przez co uświadamia młodym ludziom, jak żywe są wciąż niektóre idee propagowane przez narodowych wieszczów.

Budowa podręcznika

Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, podobnie jak inne publikacje z serii, ma bardzo przejrzystą, uporządkowaną budowę. W środku znaleźć można m.in.:

  • omówienia lektur
  • wprowadzenie do kontekstu historycznego
  • wypunktowane najważniejsze cechy epoki literackiej
  • pytania, zadania i polecenia dotyczące omawianych treści
  • liczne infografiki, zdjęcia i ilustracje
  • podsumowania w formie zestawów pytań.
Biznes autorstwa pressfoto - pl.freepik.com