Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

0 Comment

Kluczowy przedmiot

Poznanie ojczystego języka wydaje się niezbędne dla zrozumienia kultury i realiów, w których się żyje. Z tego powodu nauka języka polskiego w szkole średniej (w liceum i technikum) polega przede wszystkim na poznawaniu ważnych dzieł literackich i malarskich, które w jakimś stopniu ukształtowały świadomość narodową bądź zapoczątkowały pewne zmiany w myśleniu ludzi w poszczególnych epokach. Podręcznik do języka polskiego przeznaczony do nauki w liceum bądź technikum powinien przede wszystkim realizować cztery cele:

 • kształcenie językowe
 • kształcenie literackie
 • kształcenie kulturowe
 • tworzenie i argumentowanie wypowiedzi.

Z całą pewnością pozycją, która pomaga uczniowi w rozwinięciu wszystkich tych umiejętności, jest Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony – www.taniaksiazka.pl Publikacja wydawnictwo GWO sprzyja ponadto rozwijaniu własnych zainteresowań oraz samodzielnemu pogłębianiu wiedzy przez młodego człowieka.

Poznanie romantyzmu

Cykl Sztuka wyrazu składa się z siedmiu tomów, z czego każdy obejmuje zarówno zakres podstawowy, jak i rozszerzony. Każda część podręcznika dotyczy innej epoki literackiej. Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony prezentuje uczniom dzieła i twórców epoki romantyzmu, która wywarła duży wpływ na myślenie artystów, pisarzy, a także polityków w późniejszym okresie. Oprócz przedstawienia i omówienia tekstów Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza czy Zygmunta Krasińskiego, podręcznik skłania uczniów do refleksji nad wzorcami myślenia i stereotypami, które wykształciły się właśnie w okresie romantyzmu. Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony podsuwa uczniom liczne współczesne nawiązania w literaturze i sztuce do koncepcji powstałych na początku dziewiętnastego wieku, przez co uświadamia młodym ludziom, jak żywe są wciąż niektóre idee propagowane przez narodowych wieszczów.

Budowa podręcznika

Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, podobnie jak inne publikacje z serii, ma bardzo przejrzystą, uporządkowaną budowę. W środku znaleźć można m.in.:

 • omówienia lektur
 • wprowadzenie do kontekstu historycznego
 • wypunktowane najważniejsze cechy epoki literackiej
 • pytania, zadania i polecenia dotyczące omawianych treści
 • liczne infografiki, zdjęcia i ilustracje
 • podsumowania w formie zestawów pytań.
Biznes autorstwa pressfoto - pl.freepik.com

Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego

Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego

0 Comment

Mniejsza znajomość języka angielskiego

Można zadać sobie pytania, po co w ogóle uczyć się języka rosyjskiego, skoro w obecnych czasach, w erze globalizacji niemalże wszyscy posługują się językiem angielskim. Otóż stwierdzenie to jest nie do końca prawdziwe, w niektórych krajach wciąż trudno dogadać się po angielsku, a w samej Rosji znajomością tego języka w stopniu co najmniej komunikatywnym może pochwalić się jedynie 5 procent społeczeństwa. Z tego powodu każdy, kto planuje wybrać się kiedyś w podróż do największego pod względem terytorialnym państwa świata, powinien poznać co najmniej podstawy, a najlepiej także bardziej skomplikowane zagadnienia z języka rosyjskiego. Pomóc w tym może Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego z wwwtaniaksiaza.pl przeznaczony do nauki w technikum i liceum. Oczywiście w procesie poznawania rosyjskiego niezbędny jest także nauczyciel, który nie tylko potrafi zwięźle wytłumaczyć konkretne zagadnienia, ale także zaraża pasją do języka i kultury. Uczniowie, którzy korzystają z Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego i w dodatku trafili na swojej drodze na prawdziwego pedagoga z powołania, mają szansę na duży sukces i czynienie ogromnych postępów.

Solidne podstawy

Pozycja Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego przeznaczona jest dla uczniów, którzy dopiero w szkole średniej rozpoczęli naukę tego przedmiotu od podstaw i nie planują zdawać matury. Nie oznacza to jednak, że w podręczniku zawarto jedynie łatwe, podstawowe treści. Wręcz przeciwnie, Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego pomaga w poznaniu dosyć skomplikowanego słownictwa. Wprowadza także różnorodne struktury językowe, dzięki którym uczniowie zyskują narzędzia, by dość swobodnie wypowiadać się na tematy bliskie nastolatkom. Materiał przedstawiony w podręczniku został podzielony na siedem rozdziałów zatytułowanych w sposób następujący:

 • Ludzie i rzeczy
 • Sport
 • Dom
 • Praca
 • Usługi
 • Przyroda
 • Podróżowanie.

Warto podkreślić, że publikacja zawiera przede wszystkim współczesne słownictwo, używane obecnie przez młodych ludzi w Rosji. Dzięki temu uczniowie korzystający z Kak raz. Klasa 2. Podręcznik do języka rosyjskiego mogą z łatwością czytać teksty językowe pochodzące z prasy czy internetu.

Zalety cyklu

Cykl Kak raz jest bardzo chwalony zarówno przez pedagogów, jak i przez uczniów. Nauczyciele często podkreślają, że podoba im się fakt, iż w podręczniku można znaleźć informacje nie tylko o języku, ale także o kulturze. Teksty źródłowe w poszczególnych tematach osadzone są w realiach rosyjskojęzycznych, dzięki czemu uczniowie zyskują szerszy kontekst i spojrzenie na język rosyjski.

Biznes autorstwa pressfoto - pl.freepik.com

Fizyka. Klasa 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do liceum i technikum

Fizyka. Klasa 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do liceum i technikum

0 Comment

Sprawdzona metoda w nowej odsłonie

Przed 2017 rokiem, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na przeprowadzenie kompleksowej reformy kształcenia, nauka przedmiotów przyrodniczych takich jak fizyka, biologia, chemia czy geografia dla uczniów, którzy nie chcieli ich rozszerzać, kończyła się w pierwszej klasie szkoły średniej. Eksperci Ministerstwa po przeprowadzeniu licznych badań uznali jednak, że jest to okres zbyt krótki, by przekazać komuś najważniejsze informacje z zakresu różnych dziedzin uprawniające do nazywania się osobą posiadającą wykształcenie powszechne. Obecnie fizyka na poziomie podstawowym wykładana jest także w drugiej klasie liceum i technikum. W związku z tym musiały powstać nowe podręczniki do nauki tego przedmiotu, uwzględniające nową sytuację na edukacyjnej mapie Polski. Jedną z takich publikacji jest Fizyka. Klasa 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do liceum i technikum z TaniaKsiazka. Pozycja ta stanowi niejako kompilację treści, które kiedyś można było odnaleźć w pomocach naukowych dla ostatnich klas gimnazjum i pierwszej klasy liceum. Poszczególne zagadnienia zostały jednak ułożone w sposób bardziej logiczny, a nauczyciel może pozwolić sobie na poświęcenie więcej czasu na ich omówienie, dzięki czemu uczniowie wiele zyskują.

Uporządkowane treści

Pozycja Fizyka. Klasa 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do liceum i technikum jest przeznaczona dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie zamierzają zdawać fizyki w wersji rozszerzonej podczas egzaminu maturalnego. Fakt, że publikację stworzono z myślą o klasach nierozszerzających fizyki, nie oznacza, że podręcznik zawiera jedynie proste czy wręcz banalne zagadnienia. Wręcz przeciwnie, autorzy skupili się na tym, by zaprezentować najważniejsze zjawiska z otaczającego uczniów świata w taki sposób, by lepiej rozumieli oni rozgrywające się wokół nich procesy. Podręcznik wyjaśnia i przybliża uczniom poszczególne zagadnienia poprzez liczne odwołanie do przykładów z życia codziennego. Cała publikacja składa się z trzech działów zatytułowanych w sposób następujący:

 • Drgania
 • Termodynamika
 • Elektrostatyka.

Każdy rozdział składa się z kilku mniejszych tematów, które w sposób kompleksowy opisują poszczególne zjawiska. Z działu pt. “Drgania” uczeń powinien dowiedzieć się m.in. w jaki sposób zmienia się przemiana energii w ruchu drgającym. Rozdział zatytułowany “Termodynamika” wyjaśnia zjawisko rozszerzalności cieplnej. Z części podręcznika o elektrostatyce uczeń dowie się natomiast, na czym polega zasada zachowania ładunku.

Biznes autorstwa pressfoto - pl.freepik.com